Süreç Danışmanlığı
ERP projelerinin devreye alınma sürecini hızlandırırken iş yapış şekliniz'de değişim ve süreçleriniz'de şeffaflığı da birlikte getiriyor.

ERP projelerinde ulusal ve uluslararası projelerden elde ettiğimiz tecrübe süreçlerini tam olarak tanımlayamayan işletmelerin yeni sistemlere geçişte ve kaynaklarını yönetmekte oldukça zorlandığını gösteriyor. Süreç danışmanlığı hizmetinin doğmasına etken olan bu zorlukları Uyumsoft olarak ortadan kaldırıyoruz.

Süreç danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar ile işletmelerin sürdürülebilir başarılarının temellerini yeniden inşa ediyoruz. İşletme ile birlikte işletmenin kendisine özel yapısını ve mevcut süreçlerini gözden geçirerek işletmeyi hantallaştıran süreçleri yalınlaştırarak ya da gereksinim duyulan yeni süreçlerin sisteme dâhil edilmesi sağlayarak işlerin planlı ve sistematik olarak tarif edilmesine destek sağlıyoruz.

Danışmanlık Yaklaşımımız

Mevcut iş akışının incelenmesi
-Soru listelerinin oluşturulması
-Yöneticiler ile görüşmeler;
  *Stratejik hedefler
  *Rol ve görev tanımları
-Analiz 

GAP Analizi

-İyileştirmeye açık alanların incelenmesi
-Otomasyon ihtiyacının belirlenmesi

Değerlendirme Raporu

-Süreç değerlendirme ve yol haritası sunumu
-Süreç değerlendirme raporunun iletilmesi.

Süreç Yönetimi
-Süreçlerin tanımlanması, geliştirilmesi ve optimize edilmesi
-Yaygınlaştırmanın planlanması
-Eğitimlerin verilmesi
-Süreçlerin yaygınlaştırılması 
-Süreç ölçme ve izleme altyapısının oluşturulması
-Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi 
-Süreç iyileştirilme altyapısının oluşturulması.

 

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.